Informace o publikaci

Real wounding capability and function of lithic projectiles at the end of Eneolithic and the threshold of the Bronze Age

Název česky Reálná ranivost a funkce kamenných projektilů závěru eneolitu a počátku doby bronzové
Autoři

KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ Ludmila

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Kamenné projektily tvoří významnou kategorii nálezů krátkého období v závěru eneolitu a počátku doby bronzové v Evropě. Jejich společenská role byla dosud nevyjasněna, byly považovány střídavě za projektily lovecké, válečnické i symbolické. Dosavadní typologické nebo morfometrické třídění nepřineslo nové informace k jejich společenské roli, způsobu a dopadu jejich používání. Na analýzu funkce založené na celkovém 3D designu dosud nebylo reflektováno. Komplexní experimentální testování balistických dopadů specifického designování kamenných projektilů je založeno na 2D i 3D dokumentaci samotných projektilů i ranivých kanálů, měření počáteční i dopadové rychlosti a na komparaci chování projektilů v závislosti na lukostřelci a na použitém luku. Analyzováno bylo celkem 260 výstřelů. Zjištěné preference balistického designování odpovídají výhradně praktickému válečnickému zaměření jejich používání. Výsledky dalších, zejména traseologických analýz a experimentů svědčí o tom, že tyto projektily hrály klíčovou roli v procesech vertikální společenské stratifikace na prahu doby bronzové.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info