Informace o publikaci

Lithic Arrowheads of the Nitra Culture – The Use of Actual and Experimental Use-Wear Analyses to Identify the Differential Effects of Quiver Transportation

Logo poskytovatele
Název česky Kamenné šipky nitranské kultury – použití traseologické analýzy pravěkých a experimentálních projektilů k identifikaci jednotlivých příznaků transportu v toulci
Autoři

KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ Ludmila

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Lithic Technology
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Full text
Doi http://dx.doi.org/10.1080/01977261.2020.1795337
Klíčová slova lithic projectiles; use-wear analysis; transport experiment; Early Bronze Age; archer´s mobility range
Popis Traseologie kamenných projektilů pozdního pravěku přináší informace nejen o jejich funkci, ale i o společnosti jejích uživatelů. V této studii jsou zúročeny výsledky traseologické analýzy více než 300 projektilů nitranské kultury - části epišňůrového kulturního komplexu na východní Moravě a jihovýchodním Slovensku ve starší době bronzové střední Evropy, které byly porovnávány s experimentálně dosaženými opotřebeními. Původ nápadných stop opotřebení nitranských projektilů byl prokázán v transportu. Experiment prokázal významnou pěší mobilitu lukostřelců na prahu doby bronzové ve sledované oblasti. Ve studii jsou zmíněny některá metodologická úskalí, která mohou negativně ovlivňovat traseologické výsledky při analýze projektilů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info