Informace o projektu

Vliv zátěžových situací na deficity pozornosti a reakční schopnost sportovců (VZS)

Kód projektu
MUNI/A/1232/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Sportovní výkon je determinován řadou faktorů, mezi které patří i schopnost jedince odolávat psychickému stresu v zátěžových situacích. Tento psychologický faktor může mít vliv na deficity pozornosti a reakční schopnost jedince, což může v důsledku významně ovlivnit sportovní výkon. Vliv zátěžových situací na uvedené proměnné není doposud dostatečně konkrétně vysvětlen. Cílem projektu je zjistit, jaký vliv mají zátěžové situace na deficity pozornosti a reakční schopnost u vybraných skupin sportovců. Metodika projektu využije standardizovaného Vídeňského determinačního testu pro zjištění schopnosti odolávat zátěžovým situacím u různých skupin sportovců (sportovní střelba, judo, sebeobrana, kontrolní skupina nesportovců).

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info