Informace o publikaci

Comparison of response capabilities among students of Special Education of Security Sections study programme, combat sports athletes and physically inactive persons

Název česky Srovnání úrovně reakčních schopností u studentů SEBS, sportovců úpolových sportů a nesportujících
Autoři

NOVÁK Jan VÍT Michal PUDA Dominik

Rok publikování 2017
Druh Článek ve sborníku
Konference Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
www http://conference.fsps.muni.cz/media/3065171/proceedings-of-the-11th-conference-on-kinanthropology.pdf
Klíčová slova Stress; Reaction time; Determination test; Reaction test; SEBS; motoric reaction
Přiložené soubory
Popis Cílem studie bylo zjistit úroveň reakčních schopností u studentů oboru SEBS (Special Education of Security Section) a porovnat je s dostupnou literaturou. Studenti oboru SEBS byly v červnu 2017 testovány pomocí Vídeňského testovacího systému. Zpracování dat proběhlo Vídeňským testovacím systémem a následně deskriptivní statistikou pomocí programu excel. Interpretace dat proběhla pomocí srovnání s dostupnou literaturou, zejména s dostupnými normami Vídeňského testovacího systému - zejména s výsledky profesionálních sportovců úpolových sportů Průměrný reakční doby u reakčního testu byl 261,20ms. Dle normy reprezentativní vzorek u skupiny SEBS byl průměrný percentil 72,60 a v porovnání s normou založenou na věku byl průměrný výsledek byl 62,13 percentilu. Průměrná doba motorické reakce u SEBS činila 118,47 ms. Průměrný percentil byl v porovnání s reprezentativním vzorkem 78,40 a při porovnání s normou založenou na věku měl percentil hodnotu 61,73. U determinačního testu počet správných odpovědí dosahoval u SEBS průměrně 251,13 a v porovnání s normou založenou na reprezentativním vzorku průměrný percentil byl 64,67. V komparaci s normou založenou na věku hodnota průměrného percentilu dosahovala u SEBS 39,20. V reakčním testu průměrný reakční čas se lišil pouze v hodnotách do 10ms mezi zkoumanými skupinami. Skupina medailistů Taekwon-do dosáhla nejlepších výsledků. Průměrná doba motorické reakce se lišila pouze v rozmezí do 10ms a skupina SEBS dosáhla nejlepšího času. V determinačním testu skupina "nemedailistů" Taekwon-do dosáhla nejvyššího průměrného počtu správných odpovědí. Následovala skupina SEBS a poté skupina medailistů Taekwondo. Skupina SEBS dosáhla nejnižšího průměrného mediánu reakční doby.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info