Informace o projektu

Cytostatika a jejich efekty v životním prostředí - ekotoxikologická studie

Kód projektu
FRVS/2546/2005
Období řešení
1/2005 - 12/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

V posledních letech je velká pozornost věnována kontaminaci životního prostředí farmaceutickými produkty. Tyto látky mají stejně jako ostatní polutanty škodlivý efekt, který je spojen především s dlouhodobou expozicí nízkým dávkám. Dá se předpokládat, že farmaka budou mít různé účinky na necílové organismy, stejně jako vykazují různé mechanismy účinku na člověka (cílové organismy). Specifickým problémem jsou humánní protinádorová chemoterapeutika - cytostatika. Tyto látky vykazují kromě jiného cytotoxický, teratogenní (embryotoxický) a karcinogenní efekt, což jsou zvláště nebezpečné vlastnosti pro životní prostředí. Cílem projektu je získání některých chybějících informací o problematice cytostatik jakožto toxických látek v životním prostředí. Předkládaný projekt navrhuje experimentální studie vedoucí k získání prvních údajů o ekotoxikologických vlastnostech vybraných cytostatik a posouzení možných negativních dopadů v blízkosti potenciálních zdrojů těchto látek. V rámci projektu bude prostudována ekotoxicita a genotoxicita nejvíce používaných cytostatik a získaná data budou porovnána se získanými údaji o ekotoxicitě a genotoxicitě vzorků odpadních vod z potenciálních zdrojů těchto látek.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info