Informace o projektu

Podpora a implementace problematiky inkluzivního vzdělávání do výuky na FSpS

Kód projektu
MUNI/51/03/2017
Období řešení
4/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Projekt bude spočívat ve sjednocení a nastavení prostupnosti informací pro studenty v oblasti inkluzivního vzdělávání napříč předměty s pedagogicko psychologickým zaměřením na FSpS. Součástí projektu bude zvyšování pedagogických kompetencí akademických pracovníků FSpS v oblasti začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do tělesné výchovy a sportu.

Publikace

Počet publikací: 1