Informace o publikaci

Evaluace kurzů "Sebeobrana pro vozíčkáře"

Autoři

SKOTÁKOVÁ Alena ČIHOUNKOVÁ Jitka SKLENAŘÍKOVÁ Jana

Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Popis Je obecně známo (Kane, 2008; Perreault, 2009), že lidé se zdravotním postižením jsou „zranitelnější“ vůči násilí než zdraví lidé. Lidé s postižením mohou představo - vat atraktivní a snadný cíl v očích útočníka, především proto, že se věří, že nejsou schopni dostatečné obr any (Bones, 2013). Na Fakultě sportovních studií MU se již 3 roky věnujeme Sebeobraně specifických skupin, respektive osob s tělesným postižením na vozíku. Kurzy „Sebeobrany pro vozíčkáře“ byly podpořeny Specifickými výzkumy FSpS a v rámci těchto projekt ů jsme sledovali různé cíle. V roce 2015 byl projekt zaměřen na edukaci, vytvoření a evaluaci metodiky kurzu Sebeobrana pro osoby s tělesným postižením na vozíku; v roce 2016 se projekt zaměřil na bezpečnostní obavy a rizika osob s tělesným postižením na vozíku. Metodika byla založena na exploračních metodách – dotazníku a rozhovoru. Pro analýzu dat jsme použili otevřené kódování a statistické metody Mann - Whitney U test a Kruskal - Wallis ANOVA. I přes možné zvýšení četnosti vnímání nebezpečí a obav se účastníci shodují, že díky zvýšenému sebevědomí a aktivnímu přístupu k prevenci došlo ke zlepšení vnímání vlastní bezpečnosti. Mimo ovlivnění viktimity vozíčkářů může cvičení sebeobrany výrazně ovl ivnit fyzické, duševní i sociální zdraví. Pro zintenzivnění těchto pocitů a udržení nabytých dovedností je však potřeba dlouhodobějšího pravidelného vzdělávání.
Související projekty: