Informace o projektu

Posouzení indikační váhy hodnotitelných taxonů společenstva makrozoobentosu - příspěvek pro implementaci WFD-ES v ČR

Kód projektu
SP/2E7/50/08
Období řešení
5/2008 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo životního prostředí ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
Směrnice o vodní politice ES, biomonitoring, hodnocení ekologického stavu, valenční křivky, vícerozměrná analýza dat, makrozoobentos

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info