Informace o projektu

ACTRIS - CZ - RI (ACTRIS-CZ RI)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001315
Období řešení
4/2017 - 3/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
atmosférické, aerosoly, znečištění, ovzduší
Spolupracující organizace
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Projekt ACTRIS se soustředí na vznik a osud atmosférických aerosolů spolu s jejich potencionálními vlivy na klimatické jevy a znečištění ovzduší spojených se sloučeninami vázanými na jejich matrici. Toho bude dosaženo modernizací výzkumné infrastruktury Sdružená stanice Košetice-Křešín u Pacova na nejnovější vědeckou úroveň ve spolupráci s ACTRIS ESFRI. Výzkumné programy zahrnují studium pozemních a vertikálně rozlišených vlastností aerosolů a na ně vázaných emergentních organických polutantů.

Publikace

Počet publikací: 4