Informace o projektu

Benchmarking algoritmů segmentace a sledování buněk

Logo poskytovatele
Kód projektu
LTC17016
Období řešení
8/2017 - 4/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky

Benchmarking algoritmů používaných při analýzách biologických obrazových dat se stal během několika posledních let jednou z hlavních priorit v biologickém zobrazování a také jednou z hlavních aktivit akce COST NEUBIAS, kde se mu věnuje skupina WG5. Jelikož skupina řešitele se danému tématu věnuje dlouhodobě a je v dané komunitě známá především díky zavádění benchmarkingu algoritmů segmentace a sledování buněk, navazuje předkládaný projekt na tyto aktivity, a to právě v rámci skupiny COST NEUBIAS WG5, do níž se řešitel i jeho zahraniční spolupracovníci již zapojili. V plánu je rozšířit benchmarking o další typy vstupních dat, rozšířit databázi testovacích obrazových dat, a to jak anotovaných reálných, tak i syntetických se známou správnou odpovědí (tzv. ground truth), a v neposlední řadě vytvořit webové rozhraní pro benchmarking v dané oblasti. Tím předkládaný projekt poskytne pomoc vývojářům i uživatelům metod analýzy biologických obrazových dat a pomůže prohloubit existující spolupráci se zahraničními partnery a naplnit poslání akce COST NEUBIAS.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info