Informace o projektu

Informace o projektu
Zobrazovací hmotnostní spektrometrie jednotlivých nanočástic

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA18-16583S
Období řešení
1/2018 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Návrh se opírá o původní techniky pro zavádění vzorku do hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem (ICP MS), které byly vyvinuty v předchozích projektech. Budeme pokračovat ve fundamentálním studiu laserové desorpce za účasti substrátu (SALD) s cílem zlepšení parametrů analýzy a rozšíření aplikačního pole. Na základě této techniky bude vyvinuta nová metoda pro zobrazení jednotlivých nanočástic. Metoda bude využita k zobrazení nanočástic ve vyschlých kapkách vzorků a buněčných agregátech. Potenciální aplikace metody zahrnují studie pronikání nanočástic do biologických tkání, multiparametrové zobrazení stopových analytů v tkáních značených protilátkami konjugovanými s nanočásticemi a další. Aplikace SALD a tepelného odpařování diodovým laserem (DLTV) ICP MS zahrne analýzu biologicky aktivních sloučenin, např. metalothioneinů nebo sloučenin selenu, a těžkých kovů v malých objemech biologických, klinických a environmentálních vzorků.

Publikace

Počet publikací: 25


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info