Informace o publikaci

Mapování nanočástic z biologických vzorků technikou IR LA SP ICP MS

Logo poskytovatele
Autoři

STIBOREK Marek MELIORISOVÁ Stanislava KROUPA Jiří KRÁSENSKÝ Pavel PAVLATOVSKÁ Barbora NAVRÁTILOVÁ Jarmila KANICKÝ Viktor PREISLER Jan

Rok publikování 2020
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Nanočástice (NP) nalézají stále větší využití v diagnostických a terapeutických aplikacích jako značky pro imunochemické značení proteinů (antigenů) v tkáních a buňkách živých organismů. Mapování NP technikou laserové ablace spojené s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem bylo nedávno použito pro biologické vzorky i v režimu detekce jednotlivých nanočástic (LA SP ICP MS). Pro ablaci NP jsou však téměř výhradně používány UV lasery, a to kvůli vysoké absorpci UV záření vzorkem, snadnému zaostření a minimalizaci frakcionačního efektu. Toto záření je však silně absorbováno i samotnými nanočásticemi, což způsobuje jejich rozpad ještě před plazmovou hlavicí a znemožňuje jejich detekci. V našem přístupu využíváme laboratorně sestavený ablační systém s vlnovou délkou v IR oblasti a ablační celou s rychlým vymývacím časem, což nám umožňuje účinnou detekci jednotlivých intaktních nanočástic z biologických vzorků s vysokou transportní účinností. Dále jsme vyvinuli aplikaci, která nám umožňuje generování přesných a ostrých distribučních map NP na vzorku. V příspěvku je diskutován vliv UV a IR laserového záření na kvalitu výsledných distribučních map NP na biologickém vzorku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info