Informace o publikaci

České obecné menšinové školství ve světle vybraných česky psaných pedagogických časopisů z let 1918-1938

Autoři

ŠIMÁNĚ Michal ZOUNEK Jiří

Rok publikování 2012
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Autoři ve svém příspěvku přináší odpovědi na otázku, zda a jak byla reflektována problematika menšinového školství v prvorepublikovém česky psaném pedagogickém tisku, a pokud byla, které otázky byly řešeny. Zaměřují se přitom na české obecné menšinové školství, které po vzniku Československé republiky v roce 1918 a zejména po vydání takzvaného Metelkova zákona upravující podobu menšinového školství nabylo nebývalého růstu ve srovnání s předchozím režimem, a to převážně v pohraničních oblastech osídlených většinovým německým obyvatelstvem. Do výzkumného vzorku je vybrán pedagogický tisk pro širší pedagogickou veřejnost i časopisy pro veřejnost odbornou a vědeckou (Komenský, Nové školy, Národní učitel ad.). Data jsou získána prostřednictvím obsahové analýzy, která je speciálně určena pro analyzování obsahu sdělení jakéhokoliv druhu (Disman, 2005). Získaná data jsou rozdělena do několika skupin podle svého charakteru. Takto rozdělena přináší přehledné výsledky analýzy časopisů a relativně detailní odpovědi na výzkumnou otázku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info