Informace o projektu

Remembering and Displaying: Cognitive Science of Religious Conversion

Kód projektu
MUNI/E/0573/2018
Období řešení
5/2018 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt se zaměřuje na vytvoření finálního manuskriptu a publikaci monografie "Remembering and Displaying: Cognitive Science of Religious Conversion" v prestižním vydavatelství Bloomsbury na základě rozpracování a překladu disertační práce navrhovatele s názvem „A od té doby Bůh pracoval v mém životě strašně moc... Konverzia ako autobiografická narácia a signál oddanosti" do angličtiny. Monografie se bude zaměřovat na zhodnocení výzkumu náboženské konverze a výzkum autobiografické paměti se zřetelem na její individuální a sociální funkce v rámci procesu afiliace do náboženské skupiny. Náboženská konverze představuje v této perspektivě sémantickou strukturu či schéma, kterou jedinec využívá s cílem vlastního zapojení do života komunity. Autobiografická paměť člověka hraje v afiliačním procesu klíčovou roli jak pro jedince a jeho osobní historii, tak pro jeho život ve skupině. Konverze tak není jenom individuální psychologický proces, ale stává se kolektivní praxí členů skupiny, ve které slouží jako signál oddanosti (commitment signal) a identifikační znak člena. Monografie bude postavena, nejen na zhodnocení recentní relevantní teoretické a výzkumné literatury z oblasti kognitivní a sociální psychologie zaměřené na autobiografickou paměť a identitu, jakožto i sociologické a religionistické literatury věnující se konverzi, ale především na vlastním antropologickém terénním výzkumu vybrané české protestantské denominace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info