Informace o projektu

Základy ošetřovatelství pro zahraniční studenty všeobecného lékařství

Kód projektu
MUNI/FR/1297/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Centrum jazykového vzdělávání

Téma Ošetřovatelství není zpracováno v žádné dostupné učebnici češtiny pro cizince. Výstupem projektu bude původní multimediální elektronický výukový materiál, kde vedle slovní zásoby, dialogů a cvičení budou také kazuistiky k podpoře "problem based learning". Plánovaný materiál, přizpůsobený potřebám studentů LF MU, by zásadním způsobem napomohl osvojování požadovaných klinických dovedností s minimalizací jazykové bariéry v komunikaci s pacientem a členy ošetřovatelského týmu.

Publikace