Informace o projektu

Driver mutations in cancer genome of Nothobranchius furzeri: from tumor biology to concept of experimental model of spontaneous carcinogenesis

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA19-20873S
Období řešení
1/2019 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.

Africká anuální ryba Nothobranchius furzeri se v posledních letech stala atraktivním modelovým druhem především v oblasti výzkumu různých aspektů stárnutí. Výjimečnost N. furzeri je dána především extrémně krátkým životním cyklem, rekapitulujícím standardní průběh stárnutí obratlovců v kondenzované podobě a spontánní, věkem podmíněnou karcinogenezí. V pilotním experimentu jsme na rybách inbrední linie N. furzeri popsali incidenci neoplasií v játrech a ledvinách. Výstupem experimentu využívajícího přístup celoexomového sekvenování byla také detekce řady mutací v genech funkčně se podílejících na maligní transformaci. Cílem předkládaného projektu je identifikovat driverové mutace v onkogenech a tumor-supresorových genech a následně charakterizovat jejich roli v procesu maligní transformace u jaterní a ledvinové tkáně N. furzeri. Pro detekci a charakterizaci driverových mutací bude použita metoda celogenomového sekvenování a příslušné bioinformatické nástroje. Vybrané mutací budou studovány in vivo CRISPR/Cas9 mutagenezí. N. furzeri bude popsán jako model sporadické kancerogeneze.