Informace o projektu

Greisenizace a albitizace - geologické procesy s potenciálem koncentrovat některé kritické suroviny pro moderní technologie (GREISEN)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA19-05198S
Období řešení
1/2019 - 6/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Geologický ústav AV ČR, v. v. i.

Vysoce frakcionované granity a pegmatity jsou světově významným zdrojem vzácných prvků
Sn, W, Nb, Ta a alkálií Li, Rb, Cs, z nichž některé jsou v rámci EU hodnoceny jako "kritické".
Postupná koncentrace těchto prvků v horninách je spojena s přechodem magmatického a hydrotermálního (metasomatického) procesu. Greisenizace a albitizace, dva chemicky
komplementární procesy, hrají v koncentraci vzácných prvků zásadní úlohu. Cílem tohoto
projektu je odlišení magmatických a hydrotermálních dějů v konkrétních horninách a ocenění
obou procesů z hlediska přenosu a koncentrace vzácných prvků. Metodický přínos projektu
spočívá v kombinaci zobrazovacích metod (zpětně odražené elektrony, katodová luminiscence),
chemického mapování povrchu minerálů (SEM, EMPA, LA-ICP-MS) a přesných lokálních
analýz (EMPA, LA-ICP-MS). Výstupem projektu budou genetické modely konkrétních
granitových a pegmatitových systémů (ložisek) s obsahem vzácných prvků.

Publikace

Počet publikací: 19


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info