Informace o projektu

Zavedení postgraduálního studia Aplikované behaviorální analýzy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity pro využití k práci s dětmi s poruchou autistického spektra III.

Logo poskytovatele
Kód projektu
0249/2018
Období řešení
4/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) vychází z principů učení a chování – behaviorismu. Zabývá se funkčním vztahem mezi prostředím a lidským chováním. Na základě podrobné analýzy zjišťuje, proč určité chování vzniká a jak je možné jej modifikovat. Pomocí metodologie ABA se následně eliminuje nežádoucí chování, děti se učí novým dovednostem každodenního života, posiluje se adaptace, sebeobsluha, zlepšuje komunikace a sociální interakce. Přestože se jedná o jednu z nejúčinnějších metod učení u žáků s poruchami autistického spektra (PAS) a dalšími speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), není v současnosti v ČR používána a neexistuje ani systém vysokoškolské přípravy odborníků, kteří by metodami ABA působili ve školách, školských zařízeních, při logopedické intervenci, v rámci rané péče a dalších organizacích poskytujících podporu dětem s PAS a jinými neurovývojovými poruchami. Mimořádné projektové finanční prostředky budou využity na aktivity směřující k vybudování uceleného systému postgraduálního vzdělávání v ABA formou celoživotního vzdělávání (CŽV), včetně supervidované praxe, tak aby byly pokryty potřeby raného učení osob s PAS a jiných SVP. Teoretická část studia bude zahrnovat 270 hodin přímé výuky a praktická část 1 500 hodin praxe se supervizí. Bez podpory projektu MŠMT by nebylo možné systém vybudovat z prostředků VŠ či plateb studentů a pedagogických pracovníků.

Publikace

Počet publikací: 11


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info