Informace o projektu

Digitální platformy, velká (a jiná) data a jejich soutěžně-právní regulace (Digitální platformy)

Kód projektu
MUNI/A/0998/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem projektu je navázat na předchozí projekt "Soutěžní právo v digitálním věku" týž řešitelů. Předchozí projekt se obecně zaměřoval na problematiku aplikace soutěžního práva v oblasti digitálních služeb. Tento projekt se bude zaměřovat na konkrétnější otázky v rámci digitálního světa, konkrétně na regulaci digitálních platforem a na otázky spojené s tzv. velkými daty, resp. s daty obecně.
Při těchto analýzách lze do jisté míry vycházet z již publikovaných výstupů v rámci předchozího projektu, které se těmto konkrétním oblastem částečně věnují. V oblasti digitálních algoritmů se projekt bude zabývat jejich veřejnoprávní regulací, často s přesahem do oblasti soutěžního práva. Bude se mj. zaměřovat na cenové algoritmy a soutěžně-právní klasifikací využívání cenových algoritmů zejména velkými hráči na trzích různého zboží a služeb při online obchodu. Soutěžně-právní optikou pak bude projekt zkoumat také extenzivní sběr dat zejména digitálními platformami, využití takových dat a důsledky sběru dat pro kvalitní hospodářskou soutěž. Výše popsaný výzkum bude mít výstupy v podobě odborných článků v českých a zahraničních renomovaných periodikách.

Publikace

Počet publikací: 7