Informace o publikaci

Chytré smlouvy jakožto smlouvy "chytře" protiprávní

Autoři

BEJČEK Josef

Druh Článek ve sborníku
Konference Právo Obchod Ekonomika IX.
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Klíčová slova blockchain; smart contracts; collusion; pricing algorithms; economic competition.
Popis Tzv. chytré smlouvy mohou sloužit k pseudonymizaci a anonymizaci právních vztahů, k nezákonným finančním operacím v rámci skupiny zúčastněných, ale mimo dohled veřejné moci, k zastřeným a zvnějšku obtížně kontrolovatelným a odhalitelným protiprávním jednáním, mj. ke skryté kartelizaci, jež může podstatně snížit spotřebitelský blahobyt. Namístě je obezřetný právně politický přístup čelící tomuto nebezpečí, který by však nezhatil kladný potenciál této nové technologie.
Související projekty: