Informace o projektu

Vliv designu zátěžového protokolu k určení maximální spotřeby kyslíku (DesignProtokol)

Kód projektu
MUNI/A/1055/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Měření maximální spotřeby kyslíku (VO2max) možno definovat jako maximální integrovanou kapacitu dýchacího, kardiovaskulárního a svalového systému v oblasti přijmu, transportu a využití kyslíku (O2) během progresívně se zvyšující intenzity pohybového zatížení. VO2max je už od počátku svého testování považována za jeden ze základních pilířů zátěžové diagnostiky, která má nejen popisný charakter, ale je i ukazatelem změny výkonnosti sportovce. Cílem projektu bude zjistit efekt předem přesně definovaných a během testu kontrolovaných dizajnů testovacích protokolů na hodnoty maximální spotřeby kyslíku, vybrané výkonové a biochemické parametre během zátěžového testu do Vita Maxima na bicyklovém ergometru.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info