Informace o projektu
Prediction of Stimulation Efficacy in Epilepsy (PRESEnCE)

Kód projektu
NV19-04-00343
Období řešení
5/2019 - 6/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno

Navrhovaný projekt se zaměřuje na predikci efektu neurostimulačních metod (vagové stimulace, hluboké mozkové stimulace) u pacientů s epilepsií. V současnosti je známo, že neurostimulační metody vedou k významné redukci záchvatů cca u 50% implantovaných pacientů. Dosud však nejsme schopni pacienty, kteří profitují z implantace neurostimulátoru, identifikovat na základě jejich předimplantačních dat. Našemu kolektivu se podařilo vyvinout statistický model, který predikuje efekt vagové stimulace na základě rutinního EEG, které bylo natočeno před implantací. Tento statistický model predikuje efekt vagové stimulace s vysokou sensitivitou a specificitou. Nynější projekt vychází z tohoto statistického modelu, snahou je vytvořit obdobný model pro děti s implantovaný vagovým stimulátorem a pro pacienty s hlubokou mozkovou stimulací. Současně si rovněž uvědomujeme nutnost otestovat statistický model na externích datech, toto testování vnímáme jako zásadní pro jeho klinické využití. Projekt se zaměřuje na zlepšení péče o pacienty s farmakorezistentní epilepsií.

Publikace

Počet publikací: 20


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info