Informace o projektu

LINDAT/CLARIAH-CZ - Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy (LINDAT/CLARIAH-CZ)

Kód projektu
LM2018101
Období řešení
1/2019 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta informatiky
WWW stránky projektu
https://it.muni.cz/phil/lindat-clariah
Klíčová slova
digitální humanitní vědy
Spolupracující organizace
Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
Historický ústav AV ČR, v.v.i.
Knihovna AV ČR, v.v.i.
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Moravská zemská knihovna v Brně
Národní galerie v Praze
Národní knihovna ČR
Univerzita Karlova v Praze
Západočeská univerzita v Plzni
Národní filmový archiv

LINDAT/CLARIAH-CZ je Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy. Umožňuje archivaci, zpracování, správu a zpřístupnění dat, zdrojů a nástrojů z oblasti umění, humanitních a společenských věd. Cílem projektu je posílit a rozšířit výzkum obohacený o digitální zdroje a nástroje a podpořit výuku digitálních humanitních věd napříč tradičními humanitními obory filozofické fakulty.

Cílem projektu je posílit a propagovat přístupy k výzkumu používající digitální zdroje a výpočetní kapacity umožňující řešit tradiční problémy humanitních oborů novými metodami a z nového úhlu pohledu. CLARIAH je panevropská síť propojující lidi s informacemi, znalostmi, obsahem, metodami, nástroji a technologiemi poskytovanými členskými státy. Projekt usiluje o zviditelnění digitálních a infrastrukturních produktů a systémů, stejně jako vědeckých článků, které vznikly s jejich využitím, na globální úrovni. Tomu napomůže vytvoření lokálního uzlu infrastruktury CLARIAH a zprostředkování metadat a odkazů na jedinečné digitální zdroje tvořené vědci na FF MU.