Informace o projektu

RECETOX RI UPgrade (RECETOX RI UP)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015975 (kod CEP: EF18_046/0015975)
Období řešení
1/2020 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
WWW stránky projektu
https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/50968
Klíčová slova
chemická bezpečnost, expozice životního prostředí, expozice, kontaminace životního prostředí, vzduch, vnitřní prostředí, toxické látky, stopová analýza, monitorování, pasivní vzorkování, biomarkery, metabolom, proteon, lipidom, transkriptom, toxické účink

Cílem tohoto projektu je upgrade a modernizace velké výzkumné infrastruktury RECETOX (dále VI RECETOX), která je komplementárně financovaná z účelové podpory velkých výzkumných infrastruktur (poskytované MŠMT) v období do roku 2022. Díky této podpoře bude moci VI RECETOX následně poskytovat lepší infrastrukturní podmínky pro výzkumné aktivity svých uživatelů a zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a výsledků. Samotná podpora výzkumných aktivit není předmětem tohoto projektu. Hlavním cílem VI RECETOX je udržet vysokou kvalitu služeb poskytovaných v environmentálního výzkumu a posílit rozvíjející se oblasti poskytovaných služeb v oblasti vlivu životního prostředí na zdraví člověka.
Hlavní aktivitou tohoto projektu je technická modernizace výzkumné infrastruktury skrze strategické investice (skladovací biobankovací kapacita pro kvalitní dlouhodobé uchování vzorků, přístrojové vybavení a software pro specializované analýzy do laboratoří výzkumné infrastruktury). Nové znalosti, kterých bude dosahováno pomocí pořízených investičních statků, budou ze 100 % dostupné v režimu open access vědecké komunitě.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Výsledky

"20611: Počet uživatelů využívajících modernizovanou výzkumnou - Pro sledování indikátoru byla vybrána pouze skupina uživatelů (typ I), kteří v infrastruktuře pobývají fyzicky, metrikou jsou člověkoměsíce (čm). Zatímco v prvním roce realizace projektu očekáváme jejich objem ve stejné výši jako v předchozích 3 letech, v každém dalším roce předpokládáme navýšení o 4 čm. Celková kumulativní hodnota tohoto indikátoru za tři roky realizace projektu bude 144 čm. Publikace nejsou v tomto projektu sledovány."

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info