Informace o projektu

Mitochondrial dynamics and autophagy: A missing link between dedifferentiation and development of resistance in pediatric solid tumors

Kód projektu
GJ20-00987Y
Období řešení
1/2020 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Dediferenciace a navození kmenovosti nádorových buněk jsou považovány za příčinu vzniku rezistence k protinádorové terapii, jež nevyhnutelně vede k relapsu onemocnění, metastatické progresi a úmrtí na nádor. Molekulární mechanismy, které podmiňují rezistenci nádorových kmenových buněk (CSCs), jsou však dosud málo objasněny, zejména u nádorů dětského věku, což brání odhalení efektivních přístupů léčby. Aktuální studie naznačují, že sebeobnova a přežití CSCs závisí na zvýšené dynamice mitochondrií, jejich dělení a degradaci skrze proces autofagie. Tento projekt vychází z našich pilotních výsledků a bude zkoumat, zda buněčný stres vyvolaný protinádorovou terapií může navodit kmenovost a rezistenci nádorových buněk skrze aktivaci signální kaskády vedoucí ke zvýšení mitochondriální dynamiky a autofagie. Pro ověření tohoto konceptu bude dále testováno, zda inhibice mitochondriální dynamiky brání v navození rezistence u solidních nádorů dětského věku. Získané poznatky významně přispějí k porozumění souvislosti mezi kmenovostí a rezistencí nádorů.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info