Informace o projektu

Biomonitoring bezobratlých v suchozemských ekosystémech na jižní Moravě

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA206/93/2053
Období řešení
1/1993 - 1/1995
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Mendelova univerzita v Brně

Cílem projektu je shrnutí všech dosud známých údajů o modelových skupinách bezobratlých, jejich konfrontace se současným stavem a příprava dlouhodobého biomonitoringu u skupin zahrnujících významné bioindikátory. Zjištěná data budou využita pro stanovení dlouhodobých vývojových trendů, doplnění přírodovědné charakteristicky Biosférické registrace a Chráněné krajinné oblasti Pálava, upřesnění podmínek péče o chráněné ekosystémy, posouzení dopadu provedených vodohospodářských úprav a pro podporu ekologické stability krajiny na základě principů trvale udržitelného rozvoje. Vedle lesostepních formací bude věnována pozornost i lužní oblasti až po soutok Moravy a Dyje s ohledem na interakci unikátních komplexů přírodních ekosystémů a antropicky podmíněných vlivů (zemědělská výroba, turistika, rekreace a sport). Analýza vybraných společenstev a vytypování vhodných bioindikátorů přispěje k posouzení původnosti přírodních komplexů i míře jejich antropického zatížení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info