Informace o projektu

Informace o projektu
Multicentrické hodnocení hypersenzitivní reakce u pacientů indikovaných k totální náhradě kloubu včetně hodnocení důvodů reimplanace

Kód projektu
NU20-08-00149
Období řešení
5/2020 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno
Fakultní nemocnice Brno

Implantace totální kloubní náhrady je jednou z nejúspěšnějších a nejúčinnějších ortopedických operací v posledním století. V tomto projektu chceme monitorovat a porovnávat zátěž těžkými kovy v cirkulaci, zejména Ti, Co, Cr, Ni, u pacientů po implantaci kloubní náhrady ve srovnání s populací České republiky bez implantátů jakéhokoliv kovu. Korelace dynamiky hojení a tolerance kovového materiálu bude hodnocena s klinickou symptomatologií, funkčními parametry s ohledem na vývoj a průběh komplikací po implantaci endoprotéz, včetně reimplantace. Procesy spojené s aktivací imunitního systému, včetně reakcí přecitlivělosti, budou simulovány na modelu in vitro za použití imunitního systému individuálního pacienta. Pokus o nalezení prediktivních markerů spojených se špatnou prognózou po implantaci v periferní krvi by mohl vést k včasnému zjištění komplikací. Povrch explantovaných náhrad bude hodnocen z hlediska opotřebení, koroze, defektů kovu.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 13


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info