Informace o projektu
Uplatnění multiparametrické průtokové cytometrie ve studiu patofyziologie maligních plazmatických buněk

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP301/09/P457
Období řešení
3/2009 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Klíčová slova
monoklonální gamapatie; mnohočetný myelom; plazmatické buňky; průtoková cytometrie

Imunofenotypizace plazmatických buněk pomocí multiparametrické průtokové cytometrie přináší dostatek informací k charakterizaci a odlišení heterogenní populace neoplastických plazmocytů od jejich normálních protějšků. Cílem tohoto projektu je stanovení fenotypového profilu plazmatických buněk u pacientů s monoklonálními gamapatiemi. Bude studována patofyziologie plazmocytů - na buněčné a případně molekulární úrovni - a změny jejich chování v souvislosti s možnou maligní transformací u osob s monoklonální gamapatií nejasného významu. Projekt má své uplatnění v identifikaci nových prediktivních a prognostických markerů, které by mohly vést jednak k jednoznačnému stanovení diagnózy, dále k určení rizika progrese u asymptomatických monoklonálních gamapatií s následným včasným zahájením a přesným cílením léčby, ale také k případnému hodnocení minimální reziduální choroby či účinnosti léčby u pacientů s mnohočetným myelomem.

Publikace

Počet publikací: 31


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info