Informace o projektu

Polymorfismus genu pro endotelin - 1 (EDN 1) u esenciální hypertense

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA306/96/0099
Období řešení
1/1996 - 1/1998
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Cílem projektu je zhodnocení polymorfismu genu endotelin 1 (EDN1) z hlediska vzniku a rozvoje esenciální hypertenze u člověka. Pokusné osoby budou charakterizovány vzhledem k přítomnosti nebo nepřítomnosti častých (tedy na polymorfismu genu se účastnících) alel lokusu pro EDN1. Prostřednictvím multivariačních statistických metod budou vyhodnoceny asociace mezi fenotypem (parametry 24 hod. měřeného krevního tlaku) a odpovídajícími individuálními genotypy. Budou vyšetřována dvě polymorfní místa pro restriktázu Taq1 v pozici 8000 (intron 4) a 9587 (exon 5) genu pro preproendotelin 1. Bude vyvinuta metoda PCR (polymerázová řetězová reakce), která nahradí pro daný polymorfismus dosavadní metodu RFLP (polymorfismus délky restrikčních fragmentů). Dále se bude hodnotit polymorfismus krátkých tandemových repeticí endotelinového genu. Fenotyp (krevní tlak) se bude měřit paralelně s genetickou studií pomocí 24 hodinového monitoringu neinvasivní metodou.

Publikace

Počet publikací: 15


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info