Informace o projektu

Informace o projektu
Evoluce substrátové specifity u enzymů aktivních s xenobiotickými látkami

Kód projektu
IAA401630901
Období řešení
1/2009 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Hlavním cílem projektu je studium evoluce substrátové specifity mikrobiálních enzymů aktivních s xenobiotickými sloučeninami. Zvolený modelovým systém, halogenalkandehalogenasy, je vhodný k tomuto účelu vzhledem k aktivitě dehalogenas enzymů s biologicky špatně rozložitelnými sloučeninami, které se v biosféře nevyskytovaly před průmyslovou revolucí. Evoluce bude studována rekurzivně kvantitativním popisem substrátové specifity moderních halogenalkandehalogenas a srovnáním se specifitou předků těchto enzymů navržených fylogenetickou dedukcí a konstruovaných genovou syntézou. Konečným výsledkem této analýzy bude ohodnocení funkčního přesahu jednotlivých podrodin a podrobný popis molekulárních událostí vedoucích ke specializaci těchto enzumů umožňující účinný rozklad xenobiotických substrátů. Různé teoretické a experimentální přístupy budou použity k přípravě biologického materiálu a ke sběru dat nezbytných k testování alternativních evolučních hypotéz.

Publikace

Počet publikací: 67


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info