Informace o projektu

Evoluce substrátové specifity u enzymů aktivních s xenobiotickými látkami

Kód projektu
IAA401630901
Období řešení
1/2009 - 12/2013
Investor/Program
Akademie věd ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
evolution; enzymes; dehalogenation; multivariate statistics; substrate specificity; molecular modelling; virtual screening; QSAR and 3D QSAR

Hlavním cílem projektu je studium evoluce substrátové specifity mikrobiálních enzymů aktivních s xenobiotickými sloučeninami. Zvolený modelovým systém, halogenalkandehalogenasy, je vhodný k tomuto účelu vzhledem k aktivitě dehalogenas enzymů s biologicky špatně rozložitelnými sloučeninami, které se v biosféře nevyskytovaly před průmyslovou revolucí. Evoluce bude studována rekurzivně kvantitativním popisem substrátové specifity moderních halogenalkandehalogenas a srovnáním se specifitou předků těchto enzymů navržených fylogenetickou dedukcí a konstruovaných genovou syntézou. Konečným výsledkem této analýzy bude ohodnocení funkčního přesahu jednotlivých podrodin a podrobný popis molekulárních událostí vedoucích ke specializaci těchto enzumů umožňující účinný rozklad xenobiotických substrátů. Různé teoretické a experimentální přístupy budou použity k přípravě biologického materiálu a ke sběru dat nezbytných k testování alternativních evolučních hypotéz.

Publikace

2013

Are Time-Dependent Fluorescence Shifts at the Tunnel Mouth of Haloalkane Dehalogenase Enzymes Dependent on the Choice of the Chromophore?

AMARO Mariana — BREZOVSKÝ Jan — KOVÁČOVÁ Silvia — MAIER LukášCHALOUPKOVÁ Radka — SYKORA Jan — PARUCH KamilDAMBORSKÝ Jiří — HOF Martin

DspA from Strongylocentrotus purpuratus: the First Biochemically Characterized Haloalkane Dehalogenase of Non-Microbial Origin.

FOŘTOVÁ Andrea — ŠEBESTOVÁ EvaŠTĚPÁNKOVÁ VeronikaKOUDELÁKOVÁ Táňa — PÁLKOVÁ Lenka — DAMBORSKÝ JiříCHALOUPKOVÁ Radka

E. coli deg31 upravená bakterie degradující toxické environmentální polutanty.

DVOŘÁK PavelBREZOVSKÝ JanPROKOP ZbyněkDAMBORSKÝ Jiří

E. coli deg31-opt upravená bakterie degradující toxické environmentální polutanty.

DVOŘÁK PavelBREZOVSKÝ JanPROKOP ZbyněkDAMBORSKÝ Jiří

E. coli deg90R upravená bakterie degradující toxické environmentální polutanty.

DVOŘÁK PavelBREZOVSKÝ JanPROKOP ZbyněkDAMBORSKÝ Jiří

E. coli deg90R-opt upravená bakterie degradující toxické environmentální polutanty.

DVOŘÁK PavelBREZOVSKÝ JanPROKOP ZbyněkDAMBORSKÝ Jiří

E. coli degWT upravená bakterie degradující toxické environmentální polutanty.

DVOŘÁK PavelBREZOVSKÝ JanPROKOP ZbyněkDAMBORSKÝ Jiří

E. coli degWT-opt- upravená bakterie degradující toxické environmentální polutanty.

DVOŘÁK PavelBREZOVSKÝ JanPROKOP ZbyněkDAMBORSKÝ Jiří

Expansion of Access Tunnels and Active-Site Cavities Influence Activity of Haloalkane Dehalogenases in Organic Cosolvents.

ŠTĚPÁNKOVÁ Veronika — KHABIRI M. — BREZOVSKÝ JanPAVELKA Antonín — SYKORA J. — AMARO M. — MINOFAR B. — PROKOP Zbyněk — HOF M. — ETTRICH R. — CHALOUPKOVÁ RadkaDAMBORSKÝ Jiří

Gates of Enzymes.

GORA Artur Wiktor — BREZOVSKÝ JanDAMBORSKÝ Jiří

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info