Informace o publikaci

Czech Post-industrial Landscapes in the Border Zone with Austria: Identification, Typology nad Value

Název česky České postindustriální krajiny v pohraničním pásmu s Rakouskem: Identifikace, Typologie a hodnoty
Autoři

KOLEJKA Jaromír KLIMANEK Martin HRÁDEK Mojmír KIRCHNER Karel

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www http://dx.doi.org/10.23781/moegg159-221
Doi http://dx.doi.org/10.23781/moegg159-221
Klíčová slova post-industrial landscape; mapping; GIS; border zone with Austria; classification; management
Popis Průmyslové dědictví v krajině představuje objekty a další stopy, které zanechal průmysl a s ním související lidské činnosti, které neslouží současnému průmyslu a obyvatelstvu stejným způsobem jako předtím. Prostorové koncentrace objektů a ploch takového dědictví tvoří postindustriální krajiny (PIK). Článek se zabývá postupy identifikace PIK na národní úrovni ČR, klasifikace zjištěných PIK a jejich vstupním hodnocením pro management v pohraničním pásmu s Rakouskem. Technologie GIS byla použita k vyhodnocení veřejně přístupných zdrojů dat o uměle vytvořených formách reliéfu, využití ploch, brownfields, těžebních lokalitách, kontaminovaných lokalitách, průmyslovém architektonickém dědictví atd. Obrys, rozsah, obsah a odborný popis území jsou zásadní pro rozhodování o budoucnosti PIK. Genetické skupiny PIK byly posuzovány z hlediska jejich možného vlivu na lidské životy a činnosti. Byly vypracovány předběžné návrhy managentu jednotlivých PIK.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info