Informace o projektu

Stabilizace aplikačně atraktivních FGF proteinů pomocí pokročilých metod proteinového inženýrství

Kód projektu
FW03010208
Období řešení
1/2021 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Enantis s.r.o.

Cílem předkládaného projektu je vývoj a komercializace molekul z rodiny fibroblastových růstových faktorů (FGFs, z anglického fibroblast growth factors) vylepšených pomocí pokročilých metod proteinového inženýrství. Konkrétně je projekt zaměřen na vývoj stabilních proteinů FGF4, FGF8 a FGF9, které mají velký tržní potenciál ve výzkumu kmenových buněk jako ingredience do kultivačních médií a dále v regenerativní medicíně. Nicméně vysoká míra nestability u přirozených variant těchto proteinů komplikuje a často i znemožňuje jejich použití ve výzkumu a medicíně. Stabilizace cílových FGF pomocí pokročilých přístupů proteinového inženýrství vytvořených v rámci projektu nám umožní cílit na tato atraktivní odvětví trhu s inovativními molekulami s vysokou přidanou hodnotou pro koncové uživatele.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info