Informace o projektu

COFOLA INTERNATIONAL 2021 (COFOLAINT2021)

Kód projektu
MUNI/B/1718/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Hlavním cílem projektu COFOLA INTERNATIONAL 2021 je umožnit mladým zahraničním vědeckým pracovníkům zejména v oblasti právní vědy prezentovat výsledky jejich vědecké práce s důrazem na mezinárodněprávní problematiku. Právnická fakulta se tradičně snaží umožnit doktorandům, mladým vědcům, ale i magisterským studentům prezentovat výsledky jejich vědecké práce v rámci konference COFOLA. Po velmi pozitivní zkušenosti z předcházejících ročníků (zejména v letech 2019 a předcházejících) bude konference opět doplněna o speciální sekci/konferenci COFOLA INTERNATIONAL 2021 zaměřenou především na zahraniční spolupráci, problematiku mezinárodního práva a regulace přeshraničních vztahů. Hlavním smyslem COFOLA INTERNATIONAL 2021 je vytvoření funkčního doplňku konference COFOLA a vytvoření platformy pro právně-teoretické úvahy přesahující hranice jednoho státu

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info