Informace o projektu
Vrozená imunita a její abnormality v rozvoji imunopatologických stavů

Kód projektu
MUNI/A/1244/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt je zaměřen na některé aspekty abnormalit nespecifického imunitního systému v patogenezi chorob.
V oblasti komplementového systému budeme zkoumat především význam intracelulárního komplementu nemocných s eosinofilním astmatem (Mgr. P. Slanina, Mgr. J. Štíchová). Dále bude pokračovat výzkum vlastností Low denzity neutrophils (LDN), zejména u nemocných s hypogamaglobulinémiemi (Mgr Slanina).
V molekulárně-genetické části budeme pokračovat v analýze rozdílů v genetické výbavě pacientů s různou závažností průběhu hereditárního angioedému (HAE). Analyzováno bude několik desítek genů na úrovni RNA i DNA. Experimentální část je hotová a před námi je bioinformatické zpracování dat a příprava publikace (Mgr. H. Grombiříková). Zaměříme se také na studium genetických faktorů u skupiny pacientů s autoimunitními cytopeniemi (H. Grombiříková) a zánětlivými onemocněními střev s časným začátkem (V. Bílý). Budeme se věnovat nejen monogenním příčinám, ale i oligo- či polygenně determinované genetické dispozici ke vzniku těchto chorob.

Publikace

Počet publikací: 12


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info