Informace o projektu

Vývoj na uživatele zaměřených kolaborativních prostředí

Kód projektu
CESNET/254/2007
Období řešení
1/2008 - 9/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
CESNET
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
Klíčová slova
prostředí pro spolupráci, skupinová spolupráce

Cílem projektu je přispět k vytvoření videokonferenčních prostředí pro
komunikaci v rámci virtuálních týmů. Jde o vysoce aktuální interdisciplinární
problematiku na pomezí informačních technologií, komunikačních studií a kognitivní psychologie. Jádrem předloženého projektu je implementace a experimentální ověření videokonferenčního prostředí navrženého v předchozí
teoreticky orientované práci spoluřešitelů. Pro potřeby experimentálního
vyhodnocení se počítá minimálně se 120 studenty různých zaměření, kteří se
současně seznámí s principy a technickými možnostmi současných kolaborativních
technologií v prostředí sítě CESNET2.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info