Informace o projektu
Jazyková a literární komunikace V. (JLK5)

Kód projektu
MUNI/A/1363/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt v návaznosti na předchozí výzkumné aktivity v oblasti jazykové a literární komunikace zkoumá její specifika. Výzkumné problémy vycházejí z disertačních prací studentů doktorského studijního programu Filologie, obor Jazyková a literární komunikace. Lingvistický výzkum bude pokračovat v zaměření na problematiku mluvčích s odlišným mateřským jazykem (OMJ), a to v oblasti fonetického výzkumu dospělých mluvčích s OMJ a dále studiem vlivu mluvních projevů rodilých mluvčích na žáky s OMJ. Literárněvědný výzkum se bude soustředit na syntetizaci poznatků o identifikaci dětského diváka a čtenáře s uměleckým dílem. Literárněhistorická část zahrne zkoumání současné literatury s motivem cesty a exotiky (česká a ruská literatura po r. 2000), výzkum lettrismu v české literatuře, odraz mariánského kultu v české literatuře 20. století a interpretační analýzy současné české literatury pro děti a mládež v souvislosti s Eriksonovou teorií vývoje osobnosti. Výsledky projektu budou využity především k prohloubení a rozšíření poznatků v daných oborových oblastech, ale také k obohacení výzkumné metodologie (percepční testy, čtenářské dílny, recepční a interpretační sondy), a to s přesahem k možnému využití v pedagogické praxi.

Publikace

Počet publikací: 39


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info