Informace o publikaci

Identifikace dětských čtenářů s vybranými literárními postavami titulu Karla Maye Vinnetou

Autoři

JINDRA Miroslav

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj O dieťati, jazyku, literatúre. Časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://www.unipo.sk/public/media/44576/2022-odjl-02.pdf
Klíčová slova identification; reception; children’s reader; literary character; Karl May; Winnetou
Popis Identifikace literárních postav se čtenářem je jedním ze základních aspektů v procesu recepce literárního díla, nikoli však jediným. Zobrazení postav, jejich charakteristika, způsob jednání či obecná funkce ve čteném uměleckém textu hraje významnou roli při celkovém přijetí a ztotožnění s literárním dílem. Důležitým aspektem jsou rovněž věková specifika čtenářů, jejich životní zkušenosti, genderové vymezení atd. Příspěvek nabízí pohled na specifika recepce a identifikace dětí třetí třídy základní školy (8–9 let) s akcentací na vybrané literární postavy vybraného knižního titulu Karla Maye „Vinnetou“. Vychází při tom z výzkumných dat získaných v rámci hodin čtení a skupinové diskuze, která se stala jednou z výchozích výzkumných metod kvalitativní strategie. Výsledky výzkumu představují dílčí část rozsáhlejší studie disertačního projektu autora příspěvku tematicky zaměřené na obecnější problematiku identifikace dětí mladšího věku s literárním dílem a divadelním představením.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info