Informace o projektu

Informace o projektu
Výzkum v didaktice cizích jazyků (AKTEV XI)

Projekt koncepčně navazuje na projekty specifického výzkumu řešené v letech 2011 – 2021 a je primárně určen pro podporu doktorského studijního programu Didaktika cizího jazyka. K jeho hlavním cílům patří získávání nových poznatků v oblasti metodologie teoretického i empirického oborově didaktického výzkumu, pro který je jedním z charakteristických znaků interdisciplinarita, rozvoj schopnosti samostatné vědecké práce jeho účastníků společně s rozvojem schopnosti prezentovat výsledky výzkumných šetření odborné veřejnosti na konferencích i v různých publikačních platformách doma i v zahraničí v rámci domácího i zahraničního vědeckého diskurzu. Výsledky projektu budou využitelné pro kontinuální rozvoj českého oborově specifického výzkumu v oblasti didaktiky cizích jazyků, který reaguje na aktuální trendy a potřeby v oblasti jazykového vzdělávání.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 70


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info