Informace o projektu

Ochrana lidských práv před všemi formami rasismu- filozoficko -právní analýza problému

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA407/01/1519
Období řešení
1/2001 - 12/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Předkládaný projekt je filosoficko-právní analýzou ochrany lidských práv před všemi formami rasistické diskriminace. Cílem projektu je vypracovat základní principy politickosprávní ochrany lidských práv tak, aby docházelo k harmonizaci práva České republ iky s Mezinárodní úmluvou OSN, článek 4 a Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod. Konkrétní cíle projektu : a) filosoficko-právní analýza rasismu jako sociálního jevu, b) teoreticko-právní analýza interpretace rasisticky motivované ho protiprávního jednání, c) analýza právního řešení problému tzv. lži o Holocaustu. Jako obecné metodologické východisko budou uplatněny základní principy kritické teorie společnosti. Zdrojem poznání předkládaného projektu budou teorie a poznatky, kter é a) vymezuji rasismus jako patologickou společenskou poruchu, b) formuluji ochranu lidských prav před rasismem jako ochranu před všemi formami diskriminace, c) akcentují rovnost, spravedlnost a právní jistotu jako základní principy právní interpretace.

Publikace

Počet publikací: 5