Informace o projektu
Patofyziologie vybraných komplexních nemocí od molekulární do systémovou úroveň (KomplexPF 2023)

Kód projektu
MUNI/A/1370/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt řeší problematiku patofyziologie vybraných komplexních nemocí jako jsou kardometabolická onemocnění (diabetes 2. typu a jeho renální komplikace}, onkologická onemocnění (hematologické malignity i solidní nádory), cerebrovaskulární onemocnění a intrakraniální hemoragie a osteodegenerativních onemocnění na různých úrovních etiopatogeneze s využitím široké palety metodologických přístupů v dílčích podprogramech (A až E). Pro studium budou vybrány jednak modelové buněčné linie (nádorové i nenádorové) a rovněž humánní biologické vzorky získávané v jednotl. studiích školitelů podpořených externími granty. Metodologie bude zahrnovat paletu molekulárně–biologických, proteomických, transkriptomických a metabolomických analýz, in vitro buněčné modely, několim typů mikroskopických technik (vč. multimodální holografické a laserová skenovací konfokální a mikroskopie atomárních sil), dále pokročilou analýzu dat vč. strojového učení aj. Bude podpořeno 19 doktorských a 1 magisterský student. Výstupem projektu budou min. 3 obhájené dizertační práce, 1 diplomová (resp. jejich analogie na LF v podobě P-PooL práce), cca 5 publikací v kategorii Jimp (Q1 a Q2) a min. 4 v Jost a několik aktivních prezentací na tuzemských a zahraničních fórech.
Dílčí podprogramy:
(A) Studium metabolických, morfologických a biomechanických parametrů nádorových buněk a nových terapeutických strategií
(B) Molekulární patofyziologie diabetické nemoci ledvin
(C) Relaps mnohočetného myelomu
(D) Vliv slitin kovů na buněčné kultury
(E) Nositelné prostředky (wearables) při měření stresu v dynamických scénářích

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 16


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info