Informace o projektu

Právní regulace financí a majetku územních samosprávných celků

Kód projektu
IAA7166101
Období řešení
1/2001 - 1/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Podstatou navrhovaného projektu je zkoumání stávající právní úpravy finančních a majetkových vztahů územních samosprávných celků. S využitím zejména metody komparace pak provést analýzu stěžejních trendů v rámci Evropské unie a právních řádů států ucházejících se o členství v EU s akcentem na realizaci Evropské charty místní správy. Projekt vychází z poznání jednotlivých právních řádů, jejich následného popisu a hodnocení ve vztahu k evropským standardům. Měl by rovněž poukázat na možnosti řešení de lege ferenda. Projekt pamatuje také na vytvoření teoretických modelů vztahů mezi základními, vyššími samosprávnými jednotkami a státem. V prvé fázi (2001-2002) půjde o shromažďování materiálů, dat a praktických zkušeností s právní úpravou a jejím fungováním, v druhé fázi (2003) provedení analýzy získaných údajů z prvé fáze a zahájení procesu jejich komparace včetně tvorby základních modelů (typů) regulace. Třetí fáze (2004) je zaměřena na dokončení bádání a publikaci výsledků projektu.

Publikace

Počet publikací: 27


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info