Informace o projektu
Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů Masarykovy univerzity a VUT s účastí aplikační sféry

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.4.00/12.0054
Období řešení
11/2009 - 10/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Vysoké učení technické v Brně
Fakultní nemocnice Brno
Roche s.r.o.

Cílem projektu je vypracovat, v praxi ověřit a provozovat vzorový efektivní algoritmus pro zajištění kontinuálního kontaktu různých vzdělávacích subjektů se zástupci aplikační a podnikatelské sféry na pozadí profesně zaměřených bakalářských a magisterských studijních programů s ohledem na definované potřeby praxe, s cílem zvýšení adaptability, konkurenceschopnosti a profesní úspěšnosti jejich absolventů.
Cílovými skupinami projektu jsou jednak akademičtí pracovníci a studenti jednotlivých studijních programů Masarykovy univerzity (lékařské a přírodovědecké fakulty) a VUT Brno. Společným jmenovatelem je jejich biomedicínské zaměření. Výstupem projektu bude zvýšení připravenosti pedagogických pracovníků k týmové spolupráci partnerských vzdělávacích institucí a vnějších partnerů, reciproční využití jejich znalostí, schopností a dovedností s konečným efektem na univerzálnost absolventů, jejich podnikavost, inovativnost a uplatnění v praxi.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info