Informace o projektu

Ekvacionální logika pologrup a aplikace

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA201/01/0323
Období řešení
1/2001 - 1/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Výzkum bude navazovat na výsledky získané navrhovateli v minulosti s přihlédnutím k současným trendům. Bude se týkat zejména - studia existenčních variet regulárních pologrup, variet unárních pologrup a variet a pseudovariet uspořádaných a polosvazově u spořádaných pologrup; - klasifikace regulárních jazyků pomocí pseudovariet uspořádaných a polosvazově uspořádaných pologrup; - unifikace, přepisování termů a studia stop ve varietách (unárních) pologrup. Přidělené prostředky budou využity především na pokrytí nákladů spojených s kontakty s mezinárodní matematickou veřejností zahrnující prezentace obdržených výsledků. Menší část bude sloužit na nákup nezbytné literatury.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info