Informace o projektu

Studium interakce laserového záření s práškovými materiály v optické emisní spektrometrii s indukčně vázaným plazmatem

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA203/00/0415
Období řešení
1/2000 - 1/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Stanovení prvkového složení práškových materiálů je častým analytickým úkolem. Bez rozkladu se vzorky obvykle analyzují rentgenovou spektrometrií, stopové obsahy se stanovují neutronovou aktivační analýzou nebo emisní spektrografií s obloukovým buzením. Často se vzorky převádějí do roztoku pro stanovení atomovou absorpční spektrometrií nebo spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP), a to optickou (AES) nebo hmotnostní (MS). Rozklad vzorku je v mnoha případech obtížný nebo neúplný, pomocné chemikálie zatěžují životní prostředí a navíc dochází ke zředění vzorku a zhoršení mezí detekce. Jednou z možností přímé analýzy pevných látek bez předchozího chemického rozkladu je příprava aerosolu pro ICP spektrometrii ablací vzorku laserovým paprskem (LA). V 90. letech se LA-ICP-AES rozšířila v analýze kompaktních vzorků (ocelí, skel, keramiky, polymerů). V posledních letech bylo publikováno několik prací věnovaných úvodním experimentům s laserovou ablací práškových materiálů.

Publikace

Počet publikací: 14


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info