ProjektyCelkový počet projektů: 22

Analýza přijímacího řízení: Metodická podpora vytváření koncepce a konstrukce přijímacích testů (ROZV/07/2017)

Řešitel na MU: Mgr. Martina Vlková, MPA
Fakulta/Pracoviště MU: Rektorát
Období řešení:
1/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy

Celostátní popularizační aktivita založená na formátu Science slam jakožto platforma pro popularizaci vědy a výzkumu a komunikaci s cílovými skupinami (ROZV/C10/2017)

Řešitel na MU: Ing. et Ing. Magdalena Langerová
Fakulta/Pracoviště MU: Rektorát
Období řešení:
1/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy

Integrované provozní služby a optimalizace energetického hospodářství MU (ROZV/04/2017)

Řešitel na MU: Ing. Tomáš Říha
Fakulta/Pracoviště MU: Rektorát
Období řešení:
1/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy

Masarykova univerzita 4.0 (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418)

Řešitel na MU: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Rektorát
Období řešení:
4/2017 — 9/2022
Investor/Program:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Podpora implementace nováho zákona o zadávání veřejných zakázek (ROZV/19/2017)

Řešitel na MU: Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
Fakulta/Pracoviště MU: Rektorát
Období řešení:
1/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy

Podpora rozvoje celoživotního vzdělávání a souvisejících aktivit v Univerzitním centru Telč (ROZV/01/2017)

Řešitel na MU: Bc. Ing. Barbora Hašková
Fakulta/Pracoviště MU: Rektorát
Období řešení:
1/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy

Příprava a podpora realizace projektů OP 2014-2020 a podpora při zajištění udržitelnosti v OP 2007-2013 (ROZV/02/2017)

Řešitel na MU: Ing. Soňa Janíková
Fakulta/Pracoviště MU: Rektorát
Období řešení:
1/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy

Realizace komunikační strategie MU (ROZV/22/2017)

Řešitel na MU: Ing. et Ing. Magdalena Langerová
Fakulta/Pracoviště MU: Rektorát
Období řešení:
1/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy

Realizace strategie interní komunikace (ROZV/12/2017)

Řešitel na MU: Mgr. Martina Fojtů
Fakulta/Pracoviště MU: Rektorát
Období řešení:
1/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy

Rebranding a vizuální identita MU (Jednotný vizuální styl) (ROZV/21/2017)

Řešitel na MU: Ing. et Ing. Magdalena Langerová
Fakulta/Pracoviště MU: Rektorát
Období řešení:
1/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy

Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info