Informace o publikaci

Annual and Long-Term Budgeting through Local Taxes in the Czech Republic

Název česky Roční a víceleté rozpočtování místních poplatků v ČR
Autoři

RADVAN Michal

Rok publikování 2012
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Příspěvek definuje místní daně jako dávky do obecních rozpočtů, které mohou být obcemi ovlivněny. Stručně je nastíněn ústavní a mezinárodní základ dané oblasti a jsou posány možnosti obcí v ČR ovlivnit místní daně. Je evidentní, že místní daně mají v ČR z hlediska financování obcí marginální roli. Kraje dokonce nemají žádné místní daně. Územní samosprávné celky jsou závislé na transferech sdílených daní (DPFO, DPPO, DPH). Hypotéza, že obce v ČR mají dostatečná oprávnění a možnosti ovlivnit místní daně, byla vyvrácena. Sdílené daně jsou základem pro územní financování a místní daně nejsou vhodným nástrojem ani pro jednoleté, ani pro dlouhodobé rozpočtování.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info