Informace o publikaci

Globální problémy ochrany zdraví

Autoři

DUDOVÁ Jana

Druh Prezentace v oblasti VaV (AV tvorba, WEB aplikace apod.)
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Vynutitelnost práva na ochranu zdraví člověka před rizikovými faktory z prostředí je v České republice velmi problematická. To se projevuje chybějícími nástroji veřejnoprávní i soukromoprávní regulace. V aplikační praxi se projevuje tento nedostatek mimo jiné i v nemožnosti prokázat kauzální nexus mezi poškozením zdraví a negativním působením rizikových faktorů z venkovního prostředí.
Související projekty: