Informace o publikaci

Odpovědnost za hlukovou zátěž v rozhodovací praxi

Autoři

DUDOVÁ Jana

Druh Článek ve sborníku
Konference Odpovědnost v právu životního prostředí
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova protection of the public against noise from outdoor environment
Popis Ochrana před hlukem z venkovního prostředí není v ČR systematická a nezaručuje účast veřejnosti v rozhodovacích procesech. V příspěvku jsou naznačeny možné cesty k nápravě dle nového občanského zákoníku. De lege ferenda bude zapotřebí upravit základní pravidla zejména veřejnoprávními nástroji regulace.
Související projekty: