Informace o publikaci

Odpovědnost za hlukovou zátěž v rozhodovací praxi

Autoři

DUDOVÁ Jana

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Současný trend v rozhodovací praxi soudů je z hlediska ochrany veřejnosti před hlukem z venkovního prostředí velmi problematický. Aplikace a interpretace platné právní úpravy fakticky nezaručuje veřejnosti právo na ochranu před hlukovou zátěží.
Související projekty: