Informace o publikaci

Zařízení pro sledování pohybu zvířat opatřených vysílači

Autoři

BARTONIČKA Tomáš JEDLIČKA Petr

Rok publikování 2012
Druh Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Přiložené soubory
Popis Výsledkem je ověřená technologie a její výrobní postup.Licenční smlouva platná od 10.10.2012-31.12.2020 k užití výrobní technologie a zařízení chráněného užitným vzorem. S ohledem na potřebu ověřit technologii sloužící k výrobě zařízení chráněného užitným vzorem (PUV 2011-24519) a zdokonalit technické parametry tohoto zařízení poskytovatelé (MU a ÚPT AVČR) za podmínek stanovených licenční smlouvou poskytují nabyvateli (UK PřF - IČ00216208, osoba odpovědná k jednání prof. I. Horáček, Katedra zoologie, Viničná 7, 128 44 Praha 2) právo užít technologii sloužící k výrobě zařízení, stejně jako samotné zařízení chráněné užitným vzorem. Nabyvatel (UK) prohlašuje, že má zájem získat oprávnění k užití technologie sloužící k výrobě zařízení, stejně jako užití samotného zařízení chráněného užitným vzorem. Nabyvatel prohlašuje, že využívání technologie sloužící k výrobě zařízení, stejně jako samotného zařízení chráněného užitným vzorem, bude mít nekomerční povahu a bude sloužit zejména k ověření způsobilosti vyrobitelnosti zařízení nabyvatelem, ověření funkčnosti samotného zařízení a poskytnutí údajů sloužících ke zdokonalení technických parametrů zařízení. Nabyvatel se zavazuje, že se na základě poskytnuté výrobní dokumentace pokusí vyrobit zařízení, výrobní postup zdokumentuje a poskytne poskytovatelům vyhodnocení vyrobitelnosti zařízení tak, aby poskytnutá technologie byla ověřena. Nabyvatel se zavazuje v letech 2013 až 2014 otestovat funkčnost zařízení v ověřovacím provozu, zejména ověřit vlastnosti, činnost a poruchovost zařízení na modelových skupinách v rámci svých současných výzkumných projektů. Nabyvatel na požádání poskytne poskytovatelům databázi a protokoly jednotlivých měření. Poskytovatelé z naměřených dat budou schopni optimalizovat zařízení k maximálnímu výkonu zařízení. Nabyvatel získaná data z měření poskytne výhradně poskytovatelům. Odpovědná osoba pro jednání Dr. T. Bartonička, Ústav botaniky a zoologie, PřF MU, tel.532146298.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info